Meteen naar de content

Deze week tot 50% korting

  Voorwaarden

  • Domein
  De website www.foxysea.com is eigendom van Despertagadget Lda Alle rechten voorbehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het huidige wettelijke tarief en zijn exclusief voor de online winkel. Despertagadget Lda is niet verantwoordelijk voor fouten die op de site worden gepubliceerd.

  • Voorwerp en reikwijdte
  Deze algemene contract- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op bezoekers van de website zeribest.com en op elke transactie van commerci√ęle aard die wordt uitgevoerd via de online winkel van Despertagadget Lda.

  • Veiligheidsvoorwaarden
  Despertagadget Lda zet zich in voor het respecteren van de persoonlijke gegevens van alle gebruikers van haar website en zet zich in voor de bescherming van alle persoonlijke informatie die elke gebruiker besluit daar te plaatsen.

  Er kunnen delen van de site zijn die toegankelijk zijn zonder toevlucht te nemen tot het verstrekken van persoonlijke informatie door de gebruiker. Wanneer het verzamelen van gegevens echter noodzakelijk is voor het leveren/leveren van producten/diensten, of als de gebruiker besluit zijn persoonsgegevens te verstrekken, zal het verzamelen en gebruiken ervan voldoen aan de criteria van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. gegevens persoonlijke informatie. gegevens - Algemene Verordening Gegevensbescherming - om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verstrekte persoonsgegevens te waarborgen.

  Despertagadget , Lda. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving beveiligingsprocedures te wijzigen en bij te werken, altijd met volledig respect voor de rechten van de betrokken partijen en geleid door het verantwoordelijkheidsbeginsel waarin de AVG voorziet. Ondanks de bovengenoemde beveiligingsprocedures zijn er risico's verbonden aan het gebruik van internet, waarop Despertagadget, Lda geen controle heeft en die permanente aandacht en zorg van de betrokken partijen vereisen.

  • Gegevensverwerking

  Despertagadget Lda is de entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden geautomatiseerd verwerkt en verschijnen in de database(s) van Despertagadget Lda.

  Despertagadget Lda als verwerkingsverantwoordelijke, evenals zijn onderaannemers, hebben toegang tot persoonsgegevens, de laatste alleen in die hoedanigheid en binnen de naar behoren overeengekomen grenzen. De onderaannemers zullen enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van de beoogde doeleinden.

  De aan Despertagadget Lda verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor klantenbeheer, inclusief profilering, en voor marketing- en reclamedoeleinden. Gegevensverwerkingsoperaties hebben de volgende rechtsgrondslagen:

  • Uitvoering van een overeenkomst: verkoop van producten, reparatiediensten en bezorgdiensten; of
  • Toestemming van de belanghebbende: klantenbestand, definitie van profielen en overdracht van gegevens aan derden; of
  • Wettelijke verplichting: facturering.

  In het geval dat de gegevensverwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, kan deze op elk moment de reeds gegeven toestemming intrekken, zonder dat deze intrekking gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde behandeling.

  De Eigenaar kan te allen tijde de functionaris voor gegevensbescherming verzoeken om de rechten uit te oefenen waarin de wet voorziet, met inbegrip van de voorwaarden van de AVG en andere toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, namelijk:

  • het recht op toegang;
  • het recht op rectificatie;
  • het recht op verwijdering;
  • het recht om de verwerking te beperken;
  • het recht om zich te verzetten tegen de behandeling;
  • het recht op dataportabiliteit;
  • het recht om een ‚Äč‚Äčklacht in te dienen bij de CNPD.

   

  • Producten en prijzen

  Alle prijzen zijn voor verkoop aan het publiek, in euro's en inclusief btw tegen het huidige wettelijke tarief, en zijn ook exclusief voor de online winkel. Houd er rekening mee dat er in onze "fysieke" winkels andere prijzen gelden (o.a. prijzen, servicekosten, beschikbaarheid, levertijd en retourbeleid), controleer deze in een van onze winkels.

  Despertagadget Lda behoudt zich het recht voor om op elk moment de beschikbare producten, hun prijzen en de gepresenteerde voorwaarden te vervangen of te wijzigen, waarbij de reeds geplaatste bestellingen worden beschermd.

  Promotieartikelen zijn beperkt tot een maximum aantal (1) stuks per klant en alleen voor eindklanten.

  Despertagadget Lda stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie vrij is van typografische fouten (in beschrijvingen, kenmerken, waarden en/of afbeeldingen/foto's van de producten) en, wanneer ze voorkomen en worden ontdekt, zullen ze onmiddellijk worden gecorrigeerd.

  • Sorteer bestellingen

  U kunt uw bestelling online plaatsen op zeribest.com. Bestellingen in de online winkel van Despertagadget Lda kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst.

  Terwijl u door de winkel bladert, kunt u iets toevoegen aan de winkelwagen door op de knop "kopen" te klikken. Wanneer u klaar bent met het selecteren van de producten, kunt u de optie "Bekijk winkelwagen" selecteren om de aankoop te doen.

  Alleen bestellingen waarvan de leveringen plaatsvinden op het vasteland van Portugal, in de autonome regio's Madeira en de Azoren, worden geaccepteerd.

  In geval van onbeschikbaarheid van het (de) product(en), verbindt Despertagadget Lda zich ertoe de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen en de eventueel betaalde bedragen terug te betalen binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen vanaf de datum van kennisname van de onbeschikbaarheid.

  • Pakketbezorging

  Alleen bestellingen waarvan de leveringen plaatsvinden op het vasteland van Portugal, in de autonome regio's Madeira en de Azoren, worden geaccepteerd. Bestellingen voor levering aan postbussen worden niet geaccepteerd.

  Kleine bestellingen (tot 20 kg) worden normaal gesproken door een koerier (plaatselijk postkantoor) bezorgd tussen 8.00 en 19.00 uur op weekdagen, of door een expediteur voor grote bestellingen (meer dan 20 kg) in de ochtend tussen 8.00 en 19.00 uur. 14.00 uur en 's middags van 14.00 uur tot 20.00 uur, van maandag tot en met zaterdag.

  Voor bestellingen met betaling via bankoverschrijving, creditcard, ATM, MBnet. De levertijd bedraagt ‚Äč‚Äčin principe maximaal 72 uur en op werkdagen vanaf de datum van ontvangst en bevestiging van betaling van de bestelling door Despertagadget Lda, tenzij de voorraad opraakt, waarin een alternatieve levertijd geldt. .

  De levering gebeurt door ondertekening van het ontvangstbewijs door elke persoon die zich op het opgegeven adres bevindt en vanaf dat moment verantwoordelijk is voor de levering aan de Klant. Als er niemand op het opgegeven adres is, blijft de bestelling 3 werkdagen op het station (Lokaal Postkantoor) in de buurt van het vermelde adres, waarna deze wordt geretourneerd naar Despertagadget, Lda, voor bestellingen in welk verzendmiddel is (lokale post). Voor het overige gaan de artikelen retour naar Despertagadget , Lda.. Voor bestellingen die retour gaan naar Despertagadget , Lda. wordt een nieuwe levering ingepland, die voor rekening van de Klant komt.

  Betaling kan worden gedaan op het moment van orderbevestiging via Multibanco, MBNet, MBWay, PayPal, creditcard - VISA/MasterCard (onder voorbehoud van bevestiging) en bankoverschrijving.

  • Garantie

  n¬ļ DL 67/2003, van 8 april, met wijzigingen ge√Įntroduceerd door DL ‚Äč‚Äč84/2008, van 21 mei.

  Alle apparatuur wordt gedekt door een 2-jarige conformiteitsgarantie, met uitzondering van verbruiksartikelen, componenten en accessoires, waarvoor de garantie geldt waarnaar wordt verwezen door hun respectieve fabrikanten. Om van deze garantie te genieten, dient de Klant de factuur als aankoopbewijs te bewaren.

  Als het gekochte product defect of niet effectief is:
  U kunt dit melden bij de klantenservice van zeribest.com onder vermelding van uw bestelnummer en de omschrijving van de storing. De kosten voor het retourneren of ophalen van artikelen binnen de garantieperiode zijn voor rekening van Despertagadget, Lda.

  Na ontvangst van het artikel van de leverancier voeren we een technische beoordeling uit en, in geval van niet-conformiteit, wordt het artikel gerepareerd of vervangen.

  Als de technische verificatie tekenen van misbruik en/of een probleem detecteert waardoor het artikel mogelijk niet goed functioneert (bijvoorbeeld vallen, vochtigheid, enz.), wordt er contact met u opgenomen.

  • Transportschade

  Kleine artikelen (tot 20 kg), normaal geleverd per koerier (lokale post):
  Controleer bij levering de staat van de verpakking.

  Als er een afwijking is (doos beschadigd, nat, kapot,...), moet u de bestelling WEIGEREN (in dit geval zonder deze te openen).

  Als u besluit de bestelling te accepteren, moet u de leveringsbon opvragen bij de koerier en wat u visueel op de verpakking ziet, schrijven en ook "reserveringen bij levering, onder voorbehoud van verificatie" schrijven.

  Grote zendingen (> 20 kg), normaal geleverd door expediteurs:
  Laat artikelen ALTIJD uitpakken.

  Controleer de artikelen op zichtbare uiterlijke en/of inwendige cosmetische schade. Zo ja, accepteer ze dan NIET.

  Controleer of de items alle onderdelen of componenten bevatten. Zo niet, accepteer het dan NIET(n).

  Indien het artikel niet in perfecte staat is, dient u het artikel bij aflevering af te wijzen.

  • Met hijsen

  Controleer bij het ophalen de staat van de verpakking. Als er een afwijking is (doos beschadigd, nat, kapot,...), moet u de bestelling weigeren (in dit geval zonder deze te openen).

  Vraag ze ALTIJD om het item/de items uit te pakken: als het een tv/led is, vraag ze dan om het aan te zetten.

  Als het artikel niet in perfecte staat is, moet u het afwijzen op het moment van ophalen.

  • Be√ęindiging van het contract

  De Klant heeft, onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving, het recht om het contract te be√ęindigen (zonder betaling van een vergoeding en zonder opgave van reden), dat moet worden uitgeoefend per e-mail, brief of telefoon aan de klantenservice van zeribest. com, binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling (artikel 10, nr. 1 van DL 24/2014 van 14 februari).

  De artikelen moeten worden geretourneerd binnen 14 dagen na de mededeling van de oplossing van de be√ęindiging van het contract en vergezeld van de originele factuur (artikel 13, n¬ļ 1 van DL 24/2014 van 14 februari).

  De transportkosten van de geretourneerde artikelen zijn voor rekening van de Klant, tenzij ze vanwege hun aard of omvang niet per post kunnen worden geretourneerd. (Artikel 13, nr. 2 van DL 24/2014 van 14 februari).

  Het retourneren en ruilen van artikelen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Retourneren van artikelen en accessoires in goede staat, met volledige originele verpakking en vergezeld van de respectievelijke facturen;
  • Cd's, dvd's en software in originele verzegelde plastic verpakking met intact IGAC-zegel;
  • Huishoudelijke apparaten voor persoonlijk gebruik (scheerapparaten, epileerapparaten, tandenborstels...), in hun originele verzegelde verpakking, behalve bij gebrek aan overeenstemming;
  • Despertagadget, Lda. accepteert geen retourzending of ruiling van deze artikelen nadat ze zijn gebruikt.


  Nadat u contact heeft opgenomen met de klantenservice van zeribest.com en hen de retourinstructies hebt gegeven, kunt u ons het artikel goed verpakt, met de originele verpakking, naar het door ons aangegeven adres sturen.

  Alle artikelen worden bij aankomst bij onze service gecontroleerd en alleen artikelen die aan de retourvoorwaarden voldoen, worden geaccepteerd voor ruilen of retourneren.

  Als u ervoor kiest om het bedrag terug te betalen, informeren wij u:
  Terugbetalingen worden uitgevoerd met dezelfde middelen waarmee de betaling is gedaan. In geval van betaling via pinautomaat of bankoverschrijving.

  In geval van ontvangst van beschadigde artikelen of technische problemen, is Despertagadget, Lda. verantwoordelijk voor het ruilen of retourneren, zonder enige kosten voor de klant.

  De retourzending vindt alleen plaats na technische verificatie van de staat van het product, binnen een periode van maximaal 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling bij onze leverancier.

  Despertagadget , Lda. behoudt zich het recht voor om artikelen die niet aan deze voorwaarden voldoen niet te accepteren.

  • Conflictoplossing

  In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, kunt u het ODR-RLL-platform in het Portugees gebruiken.

  • Slotbepalingen

  Despertagadget, Lda. kan de klant informatie sturen over nieuwe producten, promoties of andere zaken die van belang zijn voor de klanten van de online winkel.

  Neem voor opmerkingen of vragen contact op met onze klantenservice via de foxysea.com-website (maandag tot zaterdag: 10.00 tot 20.00 uur) of per e-mail info@foxysea.com

  Geen Verzendkosten

  Ontvang uw bestelling bij u thuis met gegarandeerde en verzekerde levering

  Veilige Aankoop

  Wij gebruiken dezelfde gegevensbeveiliging als de grootste nationale en internationale banken (SSL)

  Professionele Ondersteuning

  We hebben een team van experts die 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar staan

  Gegarandeerde Terugbetaling

  Mocht er toch een probleem zijn, dan geven we je snel je geld terug.